Lidmaatschap

Een nieuw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Nieuwe leden zijn minimaal 6 maanden contributie aan de vereniging verschuldigd.
Na de tweede proefles krijgt u van de trainer een inschrijfformulier mee om in te vullen. Deze kunt u de volgende les bij de gymtrainer inleveren of mailen naar info@gymverenigingdespartaan.nl.
U kunt zich ook hier inschrijven via de website.

Het lidmaatschap kan worden opgezegd voor 30 juni of 31 december. Na deze periode wordt de halfjaarlijkse contributie in rekening gebracht.
Beëindiging van een lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend door een email te sturen naar info@gymverenigingdespartaan.nl

Bij ziekte of afwezigheid graag een bericht naar info@gymverenigingdespartaan.nl.

 

Contributie

Groep 1 – 2  € 52,50 per half jaar
Groep 3 – 4 € 57,50 per half jaar
Groep 5 – 6 € 62,50 per half jaar
Groep 7 – 8  € 67,50 per half jaar
Springgroep € 67,50 per half jaar
Fit+  € 67,50 per half jaar

U ontvangt 2x per jaar een factuur via het opgegeven emailadres.